Name of the site

Bō-odori of the districts of Kurima Shimoji, Kawamitsu, Shinzato, Nohara and Tarama Village, etc.